Kundekart-Jan-Dietz.png

Kunder

Dietz Foresight har kunder i offentlig sektor, næringslivet og frivillig sektor. Dietz Foresight tar oppdrag over hele landet. Her er noen av kundene og oppdragene de siste årene. Ta kontakt med Dietz Foresight for referanser og ytterligere informasjon!

 • Rådgivende utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren - Landbruksdirektoratet (scenarier)

 • Nordland - arealpolitikk basert på FNs bærekraftsmål (scenarier)

 • Ekspertutvalget for farlig avfall 2019 - Miljødirektoratet (scenarier)

 • NITO (utviklingsprosjekter)

 • Fylkesmennenes fellesadministrasjon - FMFA (Strategisk Forum)

 • Kompetanseklynge laks (strategisk utviklingsprosjekt)

 • Bærum kommune (rådgivning Bystrategiprogrammet)

 • Jæren - Rogaland fylkeskommune (scenarieprosess)

 • RealTek, NMBU (strategiprosess)

 • Buskerud (regionale vekststrategier)

 • Næringsklyngen 7sterke (foresightprosess)

 • NITO (veikartprosess)

 • NVE-E (veikartprosess)

 • Samarbeidsrådet for Nedre Romerike – Skedsmo, Lørenskog, Sørum, Fet, Nittedal og Aurskog-Høland (strategiprosess, med Varde Hartmark)

 • NITO (scenarieprosess)

 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (veikartprosess)

 • Bufdir – Deltasenteret (scenarieprosess om universell utforming)

 • Politihøgskolen (strategiprosess)

 • Follo – Oppegård, Ski, Ås og Enebakk (scenarieprosess i forbindelse med mulig kommunesammenslåing)

 • Arena Innovasjon Torskeklyngen – AIT (foresightprosess)

 • Husbanken (scenarieprosess)

 • NVE-E (scenarieprosess)

 • NCE Oslo Cancer Cluster – kliniske studier (foresightprosess)

 • Arena Olje- og gassklyngen Helgeland (veikart)

 • NCE Maritime CleanTech (strategisamling)

 • Kripos, Økokrim og Politihøgskolen (fremtidsverksted)

 • NCE Oslo Cancer Cluster – immunologi (fremtidsverksted)

 • Vox – nasjonalt organ for kompetansepolitikk (organisasjonsutvikling m.v.)

 • BIs Master-program «Scenarios, Foresight and Strategy» (foreleser og sensor)

 • Forsvarets Etterretningshøgskole (undervisning i scenariemetodikk)

 • EU-kommisjonen – Strategy and Roadmapping for Industrial Technologies (fremtidsverksteder)

 • Vestfold og Telemark fylkeskommuner (scenarieverksted)

 • RUP – Regionalt utviklingsprogram for Finnmark 2014-2023 (næringssjefen i Finnmark)

 • Finnmark fylkeskommune / VRI Finnmark («Foresight Finnmark»)

 • Møre og Romsdal fylkeskommune (foresightprosess - «Nordmøre og Romsdal – sammen om framtida»)

 • Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeridepartementet og Miljødepartementet – «Kunnskapsinnhenting – verdiskaping i nord» (scenarieprosess)

 • Miljødirektoratet (Klima- og forurensningsdirektoratet) – forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak (scenarieprosess)

 • Sigdal kommune (fremtidsverksted om «Bolyst og blilyst»)

 • Vestnes kommune (Vestneskonferansen: Vestnes mot 2030)

 • Statistisk sentralbyå (nordisk statistikerkongress)

 • Regionalpolitisk avdeling (REGA) i Kommunal- og regionaldepartementet (strategisamling)

 • Energieffektiv rehabilitering i Østfold – bedriftsnettverk (strategisamling)

 • CIRIS (Centre for Interdisciplinary Research in Space), NTNU Samfunnsforskning

 • Norsk Romsenter (Space & Energy)

 • OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster)

 • Arena Magica (næringsklynge - scenarieprosess)

 • Sørlandets Kompetansefond (Cultiva), i samarbeid med Oxford Research

 • Gjensidige Forsikring (ledergruppen)

 • Jernbaneverket

 • Smart Energy Markets Halden (NCE)

 • Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

 • Studieforbundet næring og samfunn

 • Norges forskningsråd

 • Innovasjon Norge

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Nordkapp næringshage

 • Thor Heyerdahl-Instituttet i Larvik

 • Agderforskning