Kundekart-Jan-Dietz.png

Dietz Foresight arbeider over hele landet


Dietz Foresight har hatt gleden av å jobbe i mange deler av
vårt langstrakte land og har erfaring fra et vidt spekter
med oppdrag og oppdragsgivere. Selskapet har interessante kunder i både privat, offentlig og frivillig sektor.
Kundene omfatter næringsklynger, statlige etater, kommuner, fylkeskommuner, regionale partnerskap. FoU-institusjoner, interesseorganisasjoner og fagforeninger. Selskapet har ledet flere store medvirkningsbaserte prosesser i norske regioner de siste årene, blant annet for Nedre Romerike, Finnmark og
Nordmøre og Romsdal.