Jan-Dietz-1.jpg
 

Dietz Foresight hjelper organisasjoner og nettverk med å
gå løs på fremtidsutfordringer. Det er lett å få høydeskrekk
stilt overfor nye overveldende muligheter og trusler.
Dietz Foresight har lang og allsidig erfaring med å organisere, fasilitere og følge opp strategi- og endringsprosesser.

 

Resultater gjennom medvirkning

Medvirkning gir resultater! Dietz Foresight spesialiserer seg
på medvirkningsbaserte strategiprosesser og
scenarieprosesser. Alle kan noe (og ingen kan alt). 
Medvirkningen kommer ikke av seg selv - den må organiseres. 

Medvirkning-3.jpg