Strategisk rådgivning

Verden er blitt mindre. Verden er samtidig blitt mer uoversiktlig og full av overraskelser.
Finanskrisene(e) har gitt mange en kraftig påminnelse om hvor farefylt og uforutsigbar
utviklingen er. Kravene til den strategiske tenkningen skjerpes!

 
 
Strategisk_radgivning.jpg

Informasjonen flyter i stadig striere strømmer, og det er vanskelig å vite hva som fortjener vår oppmerksomhet. Hvordan se det store bildet? Hvordan må vi utvikle organisasjonen og samspillet med vårer interessenter for å være på høyden? Hva betyr endringene i omgivelsene for vår selvforståelse og for vår egen organisasjon?

Dietz Foresight tilbyr strategisk rådgivning. Dietz har erfaring fra både privat og offentlig sektor og hjelper ledere, ledergrupper og styrer med å analysere utviklingen og planlegge mottrekk. Endring er som regel krevende når det kommer til stykket, og Dietz gir råd og støtte i vanskelige situasjoner. Dietz har kjennskap til utfordringene i skjæringsfeltet næringsliv-forvaltning/politikk-forskning.