Gå løs på det viktigste

Hvordan tenke langsiktig i en urolig verden preget av kortsiktighet?
Hvordan gripe nye muligheter før de er overtydelige?
Dietz Foresight gjennomfører engasjerende,
resultatorienterte strategiprosesser som tar fremtiden på ramme alvor.

 

Strategi_2.jpg

STRATEGI

Strategi handler om å forstå det store bildet og finne en inspirerende og realistisk retning. Noen sier at de ikke har tid, at det blir for mye løst snakk eller at utviklingen går altfor fort til at det nytter å jobbe med strategi. Men sannheten er at strategi er viktigere enn noen gang. Strategi er å ta ansvar for organisasjonens utvikling. Vi hjelper deg med å fornye strategiarbeidet!

Black Swan_2.jpg

SCENARIER

Fremtiden virker uoversiktlig, overraskende og kanskje også fryktinngytende... Gjennom systematisk fremtidstenkning er det mulig å skaffe seg dypere innsikt i drivkreftene som former utviklingen. Scenarier er et uvurderlig verktøy for å forstå mer av usikkerheten og handlingsrommet. Dietz Foresight er ledende i Norge på praktisk anvendelse av scenarier.

Veikart_2.jpg

VEIKART

Veikart benyttes stadig oftere i strategi- og utviklingsarbeid både i privat og offentlig sektor. Veikartet visualiserer endring. Med utgangspunkt i viktige endringsbehov viser veikartet etappene i utviklingsarbeidet, målet for reisen og hvilke oppgaver vi må ta fatt på allerede i dag. Dietz Foresight har bistått en lang rekke organisasjoner med å lage virkningsfulle veikart.

Kundekart-Jan-Dietz.png

Dietz Foresight arbeider over hele landet


Dietz Foresight har hatt gleden av å jobbe i mange deler av
vårt langstrakte land og har erfaring fra et vidt spekter
med oppdrag og oppdragsgivere. Selskapet har interessante kunder i både privat, offentlig og frivillig sektor.
Kundene omfatter næringsklynger, statlige etater, kommuner, fylkeskommuner, regionale partnerskap. FoU-institusjoner, interesseorganisasjoner og fagforeninger. Selskapet har ledet flere store medvirkningsbaserte prosesser i norske regioner de siste årene, blant annet for Nedre Romerike, Finnmark og
Nordmøre og Romsdal.

Jan-Dietz-1.jpg
 

Dietz Foresight hjelper organisasjoner og nettverk med å
gå løs på fremtidsutfordringer. Det er lett å få høydeskrekk
stilt overfor nye overveldende muligheter og trusler.
Dietz Foresight har lang og allsidig erfaring med å organisere, fasilitere og følge opp strategi- og endringsprosesser.

 

Resultater gjennom medvirkning

Medvirkning gir resultater! Dietz Foresight spesialiserer seg
på medvirkningsbaserte strategiprosesser og
scenarieprosesser. Alle kan noe (og ingen kan alt). 
Medvirkningen kommer ikke av seg selv - den må organiseres. 

Medvirkning-3.jpg

Dietz Foresight arrangerer kurs i scenariemetodikk,
utforming av veikart og strategiutvikling

 

Meld deg på et av våre standardkurs eller bestill skreddersydde
kurs som tar utgangspunkt i organisasjonens aktuelle behov

 

 

Veikart
- lag bedre strategier

Mange strategier havner i en skrivebordsskuff. En vanlig årsak er at de blir for omfattende. Strategiene inneholder gjerne en rekke uprioriterte mål og tiltak. Dermed blir den strategiske retningen uklar, og man opplever fort at de gode intensjonene blir glemt. I hvilken ende skal man begynne? Veikart er en hjelp til å skape mer presise strategier. Lær de grunnleggende trinnene i hvordan man lager gode, effektive veikart og hvordan man kan bruke dem til å skape forankring og fremdrift.

Grunnkurs i scenarier
- forstå mer av fremtiden

Fremtiden er åpnere og mer uforutsigbar enn noen gang. Tempoet og kompleksiteten i endringene øker, og
det finnes ikke lenger noe klart skille mellom det nære og det fjerne. Endringene kan komme bardust på.
Det gjelder å følge med - og aller helst ligge i forkant. Scenarier kan brukes
på mange problemstillinger og passer ekstra godt når usikkerheten er stor og mye står på spill. Lær de grunnleggende stegene i utviklingen av spennende, nyttige og troverdige scenarier.

Skreddersydde kurs
til din bedrift

Dietz har lang erfaring som kurs- og foredragsholder, og arrangerer gjerne kurs som er spesielt tilpasset din organisasjon. Kursene kan legges opp på flere måter og kan bl.a. ta form av fremtidsverksteder med opplæring i utvikling av scenarier eller veikart, arbeidssamlinger for ledergruppen, forelesninger i metodebruk og foredrag om aktuelle fremtidsutfordringer kombinert med gruppeøvelser.