Scenarier-2.jpg

Mer om medvirkning

Hva kjennetegner strategiprosesser i regi av Dietz Foresight? Her er en oversikt over hva medvirkningen handler om:

  • Aktiv deltagelse – alle må bidra!
  • Dialogen er den grunnleggende arbeidsformen
  • Mye av arbeidet skjer gjennom praktiske øvelser i grupper
  • Deltagernes egen kunnskap står i sentrum
  • Alle kan noe (og ingen kan alt)
  • Fasilitator styrer prosessen, ikke innholdet og konklusjonene
  • Fasilitator veileder, utfordrer og deler sine erfaringer